FREGATA Szkoła Podstawowa dla Chłopców GDAŃSK

O naszej szkole

Nasz model edukacyjny łączy naukę z wychowaniem. Wychowujemy dzieci do pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie.

"...marzcie, a rzeczywistość przerośnie Wasze marzenia..."

Co nas wyróżnia

Szkoła dla chłopców
We Fregacie stosujemy system edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć.
NASZE DOŚWIADCZENIE
Kładziemy nacisk na całościowy rozwój ucznia, współpracując ściśle z rodziną podczas tutoringu.
UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ
Prócz wyniku edukacyjnego zależy nam na aspekcie wychowawczym.
ROZWÓJ TALENTÓW
W naszej szkole rozpoznajemy i rozwijamy talenty uczniów. Każdy chłopak ma jakieś specyficzne predyspozycje, które warto dostrzec i pomnażać.
Edukacja
Fregata Szkoła dla Chłopców oferuje dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych przez cały czas nauki.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Ważny jest dla nas indywidualny rozwój ucznia i jego postępy. Każdego traktujemy indywidualnie odpowiadając na wyzwania edukacyjne.

Rodzice o nas

Dorota i Bartek Anioł
W placówkach Fregata jesteśmy już od 9 lat. Nasza córka skończyła w 2022 r. Szkołę dla Dziewcząt, synowie zaś ukończyli przedszkole i obecnie uczęszczają do drugiej i czwartej klasy. Chłopaki chętnie chodzą do szkoły, uwielbiają zajęcia sportowe i techniczne. Szczególnie wyczekują codziennych przerw rekreacyjnych na dworze. Chłopaki mają wspaniały kontakt z wychowawcami i nauczycielami, którzy są dla nich autorytetami. Ta szkoła to świetne miejsce dla chłopięcych dzikich serc!
Iwona i Piotr Czerneccy
Fregata. Tutaj nasze dzieci i my czujemy się bezpiecznie. Dobry kontakt z nauczycielami, zawsze gotowymi do współpracy, wyjątkowy kontakt pomiędzy Rodzicami rówieśników. Ich czujność są nieocenione, szczególnie podczas wyzwań i niespodzianek wychowawczych. Cieszymy się, że nasze dzieci mogą wzrastać wśród wartości, o które dbamy wszyscy w domu i w szkole.
Małgorzata i Łukasz Balwiccy
W Szkole dla Chłopców Fregata uczyło się dwóch naszych synów (obecnie licealistów), trzeci syn uczęszcza do klasy V. W każdym z nich dostrzegamy cechę wytrwałości, uporu w dążeniu do celu oraz pasję, które to cechy z powodzeniem wzmacniała Fregata. Nasi licealiści są dobrze ukształtowani w wartościach, chętni do działalności społecznej, otwarci na wiele dobrych inicjatyw. Są to postawy, które zawdzięczamy nauce we Fregacie. Fregata mocno tkwi w naszych synach, a my we Fregacie.
Beata i Wojciech Kowalczyk
Do Szkoły dla Chłopców Fregata dołączyliśmy w tym roku szkolnym. Nasz najstarszy syn – Samuel chodzi do pierwszej klasy. To co nas osobiście ujęło w tej szkole i sprawiło, że wybraliśmy dla naszego syna właśnie to miejsce, to fakt, że panuje tu wspaniała rodzinna atmosfera. Zajęcia organizowane są na bardzo dobrym poziomie, a nauczyciele są świetnie zorganizowani i wkładają wiele wysiłku i serca w to co robią. Chłopcy mają możliwość uczestniczenia w wielu kołach zainteresowań np. Kółko rycerskie, Technika, Papercraft. Zajęcia te odbywają się na terenie szkoły do godziny 15.30, co z logistycznego punktu widzenia jest rozwiązaniem idealnym. Szczególnie pozytywnie oceniamy przerwy na zewnątrz, podczas, których chłopcy mogą się po prostu wybiegać. Spotkania tutoringowe z nauczycielem są dla nas dużym wsparciem i stanowią doskonałą przestrzeń współpracy nad rozwojem indywidualnych potrzeb naszego syna. Jednocześnie jest wiele inicjatyw dodatkowych, które umożliwiają integrację całej społeczności szkoły – rodziców, uczniów i nauczycieli. Szkoła dla Chłopców Fregata to miejsce, gdzie chłopcy wzrastają wśród wartości niezbędnych do dobrego życia, egzystowania w rodzinie, w społeczeństwie i w otaczającym świecie.

Galeria

Rekrutacja 2024/2025

Opłaty

1. Wpisowe

  • 1350 zł

2. Czesne

Opłata roczna płatna w 12 ratach – 1350 zł miesięcznie

Rabaty:

  • 2% – przy opłacie w dwóch ratach
  • 4% – przy jednorazowej opłacie rocznej

3. Zniżki

Dla rodzeństw uczęszczających do placówek Fregata:

  • 10% czesnego – drugie dziecko,
  • 30% czesnego – trzecie dziecko,
  • 50% czesnego – czwarte i kolejne dziecko

Proces rekrutacji

2. Zaproszenie rodziców na spotkanie z dyrektorem.

  • Omówienie podczas spotkania modelu edukacyjnego i wychowawczego.
  • Ewentualne dodatkowe spotkanie dla rodzin, które potrzebują wsparcia finansowego i deklarują pomoc pozafinansową z pełnomocnikiem Stowarzyszenia.

3. Podpisanie umowy

  • Podpisanie umowy przez obojga rodziców z członkiem Zarządu. 

Chcecie porozmawiać o szczegółach rekrutacji? Macie pytania dotyczące naszego programu?

Napiszcie: rekrutacja@fregata.edu.pl

Porozmawiajmy. tel. 583427165

Szkoła Podstawowa dla Chłopców Fregata zaprasza chłopców w wieku 6-15 lat.