Język angielski

Język angielski jest obecny w planie zajęć przez cały okres edukacji w naszej szkole. W klasach 1-3 prowadzimy 4 godziny lekcyjne tygodniowo. Są to zajęcia realizowane całą grupą klasową. Od 4 klasy, oferujemy 5 godzin języka angielskiego w tygodniu. To o 2 godziny więcej niż w podstawie programowej. Większość tych zajęć prowadzonych jest w podziale na grupy, dzięki czemu chłopcy mają możliwość dopasowania swoich umiejętności, możliwości i tempa uczenia się, do pozostałych uczniów. Pozwala to nam także dobrze zaopiekować się uczniami z doświadczeniem edukacji w krajach anglojęzycznych.

W ósmej klasie szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z tego języka.

Język hiszpański

Drugim językiem jakiego uczymy w naszej szkole jest język hiszpański. Wprowadzamy go do tygodniowego planu zajęć już od 4 klasy. Dzięki temu uczniowie kończący naszą szkołę mają szansę na poznanie tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku hiszpańskim.