FREGATA Szkoła Podstawowa dla Chłopców

ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk Wrzeszcz

tel. 512 149 033

sekretarz@fregata.edu.pl

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00