Są to:

  • Rodzice, którzy dobrze znają program wychowawczo- edukacyjny przedszkola
  • na ogół dwa małżeństwa z każdej klasy.

ROK-ów powołuje dyrektor danej placówki. Mianowanie tych osób na dany rok szkolny jest rozpatrywane pod kątem potrzeb placówki i okoliczności osobistych małżeństwa oraz ich dyspozycyjności.

Zadaniem ROK-ów jest przyjacielskie obcowanie z Rodzicami oraz spowodowanie, że każda rodzina we Fregacie czuje się jak w domu: jest znana z imienia i nazwiska, jest zaopiekowana, włączona w życie placówki i czuje się szanowana. ROK-owie dbają o to, by między rodzinami panował klimat zaufania i wzajemnej troski. ROK-owie to także osoby, które poznają i w miarę swoich możliwości pomagają rodzinom w rozwiązywaniu trudności, bądź przekazywaniu do odpowiednich osób: potrzeb, sugestii, propozycji, pomysłów lub skarg.