W Szkole Fregata stymulujemy uczniów zarówno do rozwoju intelektualnego, jak i duchowego. Dążymy do wykorzystania pełnego potencjału każdego chłopca. Po ukończeniu szkoły nasi uczniowie powinni:

  • posiadać taki poziom wiedzy z każdego przedmiotu, aby z sukcesem rozpocząć kolejny etap edukacji,
  • samodzielni, wewnętrznie zmotywowani i zdyscyplinowani,
  • umieli dobrze się komunikować, będą kreatywni i nastawieni na uczenie się przez całe życie,
  • umieli stosować metody efektywnego rozwiązywania problemów i skutecznej współpracy w zespole,
  • umieli dostosowywać się do zmieniających się warunków i działać pomimo trudności,
  • z szacunkiem traktować innych ludzi,
  • przejawiać etyczne i poprawne moralnie zachowania w życiu codziennym,
  • mieli dobrze ukształtowane sumienie w oparciu o normy i wartości katolickie.