Jacek Naliwajek – dyrektor szkoły

Paweł Kunda – wicedyrektor ds. dydaktycznych

Dawid Knopik – wicedyrektor ds. wychowawczych

Klasa 1S – Sławomir Radziejewski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 2G – Grzegorz Meck, nauczyciel techniki i religii

Klasa 3D – Dawid Knopik, wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 4P – Piotr Gabryszuk, nauczyciel przyrody, biologii, chemii i fizyki

Klasa 5D – Dariusz Chełmiński, nauczyciel wychowania fizycznego

Klasa 6A – Aleksander Robak, nauczyciel historii, WOS, EDB, informatyki

Klasa 7M – Mariusz Wałęga, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Klasa 8P – Paweł Kunda, wicedyrektor ds. dydaktycznych, nauczyciel geografii, wychowania fizycznego

Karol Damps – matematyka

Mariusz Wałega – język polski

Michał Kałużyński – język polski

Andrzej Czerny – język angielski

Michał Gołowacz – język angielski

Tomasz Bieńczak – język angielski, język hiszpański

Piotr Gabryszuk – przyroda, biologia, chemia, fizyka

Aleksander Robak – historia, WOS, EDB, informatyka

Dariusz Chełmiński – wychowanie fizyczne

Paweł Kunda – geografia, wychowanie fizyczne

Grzegorz Meck – technika, religia

Jacek Jakubowski – plastyka, muzyka

Sławomir Radziejewski – Edukacja wczesnoszkolna

Dawid Knopik – Edukacja wczesnoszkolna

Anna Jaroszewska – Edukacja wczesnoszkolna

Karolina Jankowska-Pszczołkowska – język kaszubski

Dr hab. Monika Mazurek-Janasik, psycholog szkolny

Anna Włodek – pedagog, nauczyciel wspomagający

Emilia Halman – logopeda

Sławomir Radziejewski – terapeuta pedagogiczny

Piotr Gabryszuk – nauczyciel wspomagający

Oksana Zaniewska – nauczyciel wspomagjący

Ks. Fernando Valbuena – kapelan szkolny

Małgorzata Darul – Sekretarz szkoły

Stanisław Kula – pracownik sanitarny