Jakub Gorski – dyrektor szkoły

Karol Damps – wicedyrektor ds. dydaktycznych

Dawid Knopik – wicedyrektor ds. wychowawczych

Klasa 1K – Katarzyna Krycka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Klasa 2S – Sławomir Radziejewski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 3D – Dawid Knopik, wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 4K – Karol Damps, wicedyrektor ds. dydaktycznych, nauczyciel matematyki

Klasa 5G – Grzegorz Meck, nauczyciel techniki i religii

Klasa 6D – Dariusz Chełmiński, nauczyciel wychowania fizycznego

Klasa 7P – Paweł Kunda, nauczyciel geografii, wychowania fizycznego

Klasa 8M – Mariusz Wałęga, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Karol Damps – matematyka

Mariusz Wałega – język polski

Alicja Chorążewicz – język polski

Andrzej Czerny – język angielski

Mark Dźwig – język angielski

Tomasz Bieńczak – język angielski, język hiszpański

Małgorzata Radomyska – biologia

Marcin Getek – fizyka, matematyka

Marta Franciszkowicz – chemia

Szymon Znosko – historia, WOS,  informatyka

Dariusz Chełmiński – wychowanie fizyczne

Paweł Kunda – geografia, przyroda, wychowanie fizyczne, EDB

Grzegorz Meck – technika, religia

Jacek Jakubowski – plastyka, muzyka

Sławomir Radziejewski – Edukacja wczesnoszkolna

Dawid Knopik – Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Krycka – Edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Karolina Jankowska-Pszczołkowska – język kaszubski

Dr hab. Monika Mazurek-Janasik, psycholog szkolny

Anna Włodek – pedagog, nauczyciel wspomagający

Katarzyna Krycka – logopeda

Sławomir Radziejewski – terapeuta pedagogiczny

Oksana Zaniewska – nauczyciel wspomagjący

Ks. Fernando Valbuena – kapelan szkolny

Małgorzata Darul – Sekretarz szkoły

Stanisław Kula – pracownik sanitarny