Warsztaty dla małżonków i rodziców

z wykorzystaniem metody analizy przypadku

Personal Project
kurs dla osób w wieku 22-32 lat
Miłość małżeńska I & II
kurs dla małżonków (0-7 & 8+ lat stażu)
Pierwsze kroki
kurs dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat
Pierwsze rozmowy
kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-5 lat
Pierwsze litery
kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-7 lat
Pierwsze decyzje
kurs dla rodziców dzieci w wieku 8-10 lat
Młodsze nastolatki
kurs dla rodziców dzieci w wieku 11-13 lat
Starsze nastolatki
kurs dla rodziców dzieci w wieku 14-16 lat

Zapisy

502571788 – Katarzyna Duchlińska

501405988 – Piotr Wiktorowicz

akademiafamilijnatrojmiasto@gmail.com

www.akademiafamilijna.pl