Przedszkola i Szkoły Fregata powstały w 2009r. Grupa rodziców postanowiła wówczas stworzyć miejsce gdzie będzie możliwość integracji i koordynacji działań aby wspólnie z nauczycielami poprowadzić swoje dzieci drogą do osiągnięcia pełnego i zrównoważonego rozwoju intelektualnego, kulturalnego oraz duchowego.

Pierwszym krokiem było powołanie do życia Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER.

Od 2009 r. Stowarzyszenie realizuje Projekt Edukacyjny FREGATA. Obecnie w oparciu o cztery placówki edukacyjne: Przedszkole w Oliwie, Przedszkole na Ujeścisku, Szkołę Podstawową dla Chłopców i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt. Najważniejszym celem każdej placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie jest wszechstronna edukacja i wychowanie każdego ucznia.

Przedszkola i szkoły takie, jak placówki prowadzone przez Stowarzysznie SKWER powstały z inspiracji nauczaniem świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Święty Josemaría nie tylko trafnie diagnozował przyczyny wielu współczesnych problemów związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci, lecz również potrafił uświadomić rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców. Zachęcał, by zakładali szkoły, w których dzieci otrzymają edukację zgodną z ich przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Wiele osób potrafiło odpowiedzieć na tę inspirację, dokonując wolnego wyboru na własną odpowiedzialność.

Nasz model edukacyjny łączy naukę z wychowaniem. Wychowujemy dzieci do pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Kolejne roczniki absolwentów opuszczają mury naszych szkół. Ich wyniki potwierdzają założenie twórców Stowarzyszenia, że współpraca rodziny i szkoły pozwoli na takie wychowanie dziecka, dzięki któremu wyrośnie ono na dobrze ukształtowanego człowieka, gotowego podjąć wyzwania współczesnego świata.