Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Fregata dzieli z Rodzicami troskę o dobrą edukację i wychowanie przyszłych pokoleń; jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma dobrej edukacji bez współpracy z rodzicami.

Fregata oferuje rodzicom pomoc w wychowaniu dzieci w ramach tutoringu rodzinnego i wykładów dla rodziców, proponuje lektury, kursy (w ramach współpracy z Akademią Familijną) oraz stwarza  możliwości osobistego zaangażowania się w działalność szkoły; wyprawy ojców z synami, spacery z Fregatą – wszystko są to inicjatywy rodziców, zarówno w sferze pomysłów jak i realizacji.

W każdej klasie są Rodzice Odpowiedzialni za Klasę, tzw. ROKowie. Zostają nimi zazwyczaj małżeństwa dobrze znające naszą szkołę. Ich zadaniem jest dbanie, aby każdy rodzic doświadczał w szkole ciepła, uwagi i zainteresowania; o ROKach mówimy, że są sercem Szkoły, dzięki ich wysiłkom każda rodzina w klasie ma szanse szybko wejść w nowe środowisko.