Misja

Kształcenie i wychowanie opieramy na wartościach chrześcijańskich i na metodach dostosowanych do specyficznych potrzeb i preferencji chłopców, dzięki czemu osiągamy bardzo dobre efekty edukacyjne.

Nasza szkoła stanowi „przedłużenie domu”, tzn. kontynuuje te same zasady, normy i wartości, jakie dzieci poznają w swoich rodzinach oraz aktywnie wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Jej istnienie jest możliwe jedynie dzięki ścisłej współpracy Rodziców – Nauczycieli – Uczniów.

Wizja

W naszej szkole każdy nauczyciel to jednocześnie wychowawca, który wspiera chłopców w odkrywaniu męstwa i kształtowaniu silnego charakteru.

We współpracy z rodzinami staramy się ukształtować dojrzałych duchowo mężczyzn, odpowiedzialnych obywateli, którzy będą dbać o dobro wspólne, kompetentnych i wydajnych pracowników i wrażliwych członków przyszłych rodzin, mężczyzn z pasją uczenia się i ciągłego doskonalenia. Ludzi wytrwałych, pracowitych, uczciwych oraz odpowiedzialnych, solidarnych i przedsiębiorczych, zdolnych do przezwyciężania trudności i służenia innym.