We Fregacie wychodzimy z założenia, że wysoki poziom kształcenia jest możliwy tylko wówczas, gdy zarówno środowisko rodzinne jak i szkolne przemawiają jednym głosem. Ze względu na to, że to na rodzicach spoczywa główna odpowiedzialność i prawo do wychowania dziecka, prowadzimy tutoring rodzinny, umożliwiający nam przyjęcie wspólnych wartości i zasad wychowawczych poprzez cykliczne spotkania.

Każdy uczeń naszej szkoły ma swojego tutora, czyli opiekuna, z którym spotyka się przynajmniej raz w miesiącu na indywidualnych rozmowach. Jego zadaniem jest wspieranie jej harmonijnego rozwoju i otoczenie jej troską w murach szkolnych, również poprzez obserwację czy wywiad z wychowawcą i nauczycielami. Raz w trymestrze tutor spotyka się natomiast z rodzicami i wówczas wspólnie z nimi ustala bieżące cele wychowawcze i edukacyjne ucznia. Jest to także czas, gdy służąc swoim doświadczeniem i wiedzą, może służyć radą czy wsparciem w trudnych sytuacjach, albo proponować konkretne lektury, kursy czy wykłady, które jego zdaniem wpasowałyby się w potrzeby rodziny na dany moment.

Tutoring rodzinny prowadzimy we Fregacie we wszystkich klasach. W drugim etapie edukacyjnym, czyli w IV klasie, uzupełniony jest on dodatkowo tutoringiem rozwojowym.