Cieszą nas sukcesy edukacyjne naszych uczniów, ich postępy w nauce, osiągnięcia podczas egzaminów ósmoklasistów i konkursów przedmiotowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z ostatnich trzech lat, plasują nas na 10. miejscu w Trójmieście pośród wszystkich szkół podstawowych.

Źródło: Trojmiasto.pl

Podczas ostatniego egzaminu w maju 2022 roku, nasi absolwenci z języka polskiego uzyskali 71%, gdy średnia krajowa wynosiła 60%. Z matematyki uzyskaliśmy 86% przy średniej krajowej 57%, a z języka angielskiego 81%, przy średniej kraju 67%.

Żródło strona OKE: Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki, maj 2022.

Dzięki pracowitości oraz wsparciu nauczycieli i rodziców, co roku nasi uczniowie są finalistami lub laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Sczególne osiągięcia uczniowie odnoszą zarówno w przedmiotów ścisłych, jak matematyka, chemia i biologia, jak również humanistycznych. Uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady wiedzy, daje pierszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej.