Co nas wyróżnia

Szkoła dla chłopców
We Fregacie stosujemy system edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć.
NASZE DOŚWIADCZENIE
Kładziemy nacisk na całościowy rozwój ucznia, współpracując ściśle z rodziną podczas tutoringu.
UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ
Prócz wyniku edukacyjnego zależy nam na aspekcie wychowawczym.
ROZWÓJ TALENTÓW
W naszej szkole rozpoznajemy i rozwijamy talenty uczniów. Każdy chłopak ma jakieś specyficzne predyspozycje, które warto dostrzec i pomnażać.
Edukacja
Fregata Szkoła dla Chłopców oferuje dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych przez cały czas nauki.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Ważny jest dla nas indywidualny rozwój ucznia i jego postępy. Każdego traktujemy indywidualnie odpowiadając na wyzwania edukacyjne.