Fregata Szkoła dla Chłopców działa w Gdańsku od 2010 roku oferując edukację i wychowanie w oparciu o metodę edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Już cztery roczniki naszych absolwentów kontynuuje naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych. Przeważająca większość z nich dostała się do szkoły swojego pierwszego wyboru. Wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty, odpowiadające ich talentom, ale także wyzwaniom edukacyjnym osiągamy dzięki metodom dostosowanym do potrzeb rozwojowych chłopców. Kładziemy nacisk na całościowy rozwój ucznia, współpracując ściśle z rodziną podczas tutoringu rodzinnego i indywidualnego z uczniami.