Rekrutacja 2024/2025

Opłaty

1. Wpisowe

  • 1350 zł

2. Czesne

Opłata roczna płatna w 12 ratach – 1350 zł miesięcznie

Rabaty:

  • 2% – przy opłacie w dwóch ratach
  • 4% – przy jednorazowej opłacie rocznej

3. Zniżki

Dla rodzeństw uczęszczających do placówek Fregata:

  • 10% czesnego – drugie dziecko,
  • 30% czesnego – trzecie dziecko,
  • 50% czesnego – czwarte i kolejne dziecko

Proces rekrutacji

2. Zaproszenie rodziców na spotkanie z dyrektorem.

  • Omówienie podczas spotkania modelu edukacyjnego i wychowawczego.
  • Ewentualne dodatkowe spotkanie dla rodzin, które potrzebują wsparcia finansowego i deklarują pomoc pozafinansową z pełnomocnikiem Stowarzyszenia.

3. Podpisanie umowy

  • Podpisanie umowy przez obojga rodziców z członkiem Zarządu. 

Chcecie porozmawiać o szczegółach rekrutacji? Macie pytania dotyczące naszego programu?

Napiszcie: rekrutacja@fregata.edu.pl

Porozmawiajmy. tel. 583427165

Szkoła Podstawowa dla Chłopców Fregata zaprasza chłopców w wieku 6-15 lat.