Ważny jest dla nas indywidualny rozwój ucznia i jego postępy. Każdego traktujemy indywidualnie odpowiadając na wyzwania edukacyjne. Naszym celem jest dostanie się ucznia do szkoły ponadpodstawowej najlepszej dla siebie, zgodnie z własnymi talentami i zainteresowaniami.

W ubiegłym roku szkolnym 73% naszych uczniów otrzymało co najmniej jeden wynik 90% lub więcej, w tym: 32 % naszych uczniów otrzymało co najmniej jeden wynik 100%. Jeden z nich ma podwójne 100%. Blisko 47% chłopców napisało egzamin z matematyki na poziomie wyniku najlepszej szkoły w KRAJU! Ponad 68% chłopców napisało egzamin ósmoklasisty na poziomie TOP3 najlepszych szkół w Gdańsku.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty to element składowy całościowej strategii edukacyjnej naszej szkoły. Zaczynamy już w klasie 1 prowadząc zajęcia czytelnicze wdrażające uczniów do czytania ze zrozumieniem. Na tym etapie edukacyjnym wdrażamy uczniów do codziennej samodzielnej pracy przy odrabianiu prac domowych. Prowadzimy diagnozy uczniów oraz sprawdziany: wewnętrzne i zewnętrzne. Od 4 klasy oferujemy dodatkowe godziny w palnie zajęć z języka angielskiego i matematyki, a od 7 klasy także z języka polskiego. W trakcie ferii zimowych prowadzimy także dodatkowe tygodniowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie starszych klas mają zajęcia doradztwa zawodowego pozwalające na określenie preferencji w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Z uczniami pracują także tutorzy, wzmacniając motywację do nauki, wskazując techniki uczenia się, strategie egzaminacyjne, budując wartość własnej pracy uczniów w domu. Uzupełnieniem są koła olimpijskie, rozwijające talenty oraz przygotowujące do konkursów przedmiotowych.