Prócz wyniku edukacyjnego zależy nam na aspekcie wychowawczym. Prowadzimy działania mające na celu kształtowanie uczniów na mężczyzn roztropnych, sprawiedliwych, odznaczających się męstwem i umiarkowaniem. Służą temu cnoty miesiąca, które omawiamy z uczniami na kwadransach wychowawczych i wdrażamy w codziennym działaniu w szkole i w domu.

Całościowe podejście do ucznia pozwala na objęcie wszystkich aspektów osobowości ucznia. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).
Aby osiągnąć te cele prowadzimy we Fregacie tutoring rodzinny. Każda rodzina ma w naszej szkole tutora, który pomaga rodzicom w formowaniu ucznia. Spójność działań w domu i szkole, przynosi najlepsze efekty. Nie chcemy zastępować rodziców, ale ich wspierać w procesie wychowawczym. 

Głównym obowiązkiem tutora jest pomoc rodzicom i samemu uczniowi:

  • w poznaniu siebie, swoich talentów i wyzwań;
  • w ocenie otaczającego go świata;
  • w umiejętnym korzystaniu z wolności osobistej poprzez wybór między różnymi możliwościami działania;
  • w osiągnięciu zadowalających wyników w rozwoju swoich talentów;
  • pracy na miarę swoich możliwości.