W naszej szkole rozpoznajemy i rozwijamy talenty uczniów. Każdy chłopak ma jakieś specyficzne predyspozycje, które warto dostrzec i pomnażać. Jedni są znakomici w matematyce, fizyce, chemii czy biologii. Inni wyróżniają się talentem sportowym lub artystycznym. Bardzo często talent matematyczny połączony jest z talentem artystycznym i sportowym.

Dzięki edukacji zróżnicowanej, ujawniają się wspaniałe talenty humanistyczne. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach historycznych, językowych czy literackich. Chłopcy samodzielnie redagują gazetę szkolną, w której publikują artykuły z życia szkoły, opowiadania, wiersze, przepisy kulinarne czy swoje zdjęcia z przyrodniczych wędrówek.

Zajęcia artystyczne pozalekcyjne, koła przedmiotowe, klub technika, Uczniowski klub sportowy, ogólnopolskie i wojewódzkie konkursy, to narzędzia dzięki którym wspieramy rozwój talentów naszych uczniów.