Fregata Szkoła dla Chłopców oferuje dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych przez cały czas nauki. Od pierwszej klasy prowadzimy cztery godziny języka angielskiego, zajęcia szachowe, dodatkowe trzy godziny edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia techniki. Uczniowie tego etapu edukacyjnego, mają każdego dnia półgodzinne zajęcia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem.

W klasach starszych uczniowie korzystają z dwóch dodatkowych godzin języka angielskiego, jednej godziny matematyki, a w klasie 7 i 8 jednej dodatkowej godziny języka polskiego.