Chłopcy i dziewczęta podczas edukacji szkolnej opanowują tę samą podstawę programową i mają takie same wymagania egzaminu ósmoklasisty. Jednak rozwój fizyczny i psychiczny przebiega inaczej u obu płci. Chłopcy później dojrzewają, ważne są dla nich relacje z kolegami z podwórka czy boiska, potrzebują więcej ruchu i rywalizacji. Edukacyjnie lepiej przyswajają wiedzę z nauk ścisłych, a gorzej radzą sobie z przedmiotami humanistycznymi, szczególnie z językiem polskim i językami obcymi.

We Fregacie stosujemy system edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć. Oznacza to, że uczniami są chłopcy a nauczycielami przeważnie mężczyźni. Rozumiejąc różnice rozwojowe chłopców i dziewczynek dostosowujemy sposoby komunikacji i metody dydaktyczne, do specyficznych potrzeb uczniów. Ma to szczególne znaczenie wobec coraz mocniej występującego zjawiska ich porażki szkolnej oraz spadku mężczyzn na studiach wyższych.

Pomagamy rodzicom w ukształtowaniu dojrzałego mężczyzny zdolnego do podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych.