Przyrodnicze badania terenowe. 🌼🌻🌳
Uczniowie klasy 1 poszukiwali pierwszych oznak wiosny. Obserwacje notowali na kartach pracy młodego przyrodnika.
Jak dobrze mieć pod bokiem Park w Królewskiej Dolinie. 😄