– Zależy nam na całościowym rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości i potencjału. Taką możliwość daje nam edukacja spersonalizowana – pozwala na zindywidualizowane traktowanie zarówno w klasie, jak i w relacjach z nauczycielem czy tutorem. Kiedy przestają działać uwarunkowania płci, można wychowywać dzieci do wolności i kreatywności osobistej, niezależnie od stereotypów panujących w społeczeństwie – mówią specjaliści ze Szkół Podstawowych Fregata w Gdańsku, z którymi porozmawialiśmy o współczesnych wyzwaniach w edukacji i wizji nauczania w szkole.

Dlaczego Edukacja zróżnicowana w XXI wieku, czy taka forma ma w dzisiejszych czasach jeszcze sens? Dlaczego tak właściwie osobno?

Jacek Naliwajek, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata: – Podział Szkół Fregata na szkoły dla chłopców i dziewcząt wynika z naszego podejścia do edukacji. Podział nie jest dla nas celem samym w sobie. Punktem wyjścia jest w naszym wypadku edukacja spersonalizowana. Uważamy, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Tak postawiona teza stawia przed nami konieczność szukania narzędzi i metod, które pozwolą naszym uczniom osiągnąć pełen rozwój ich możliwości i zdolności. Wieloletnie doświadczenia szkół prowadzących edukację zróżnicowaną na świecie, ale także w Polsce, dają nam potwierdzenie, że proponowane w naszych szkołach rozwiązania pozwalają na realizację naszego podstawowego celu – pomaganiu towarzyszeniu uczniom w ich osobistym tempie rozwoju.

Czytaj więcej na: https://nauka.trojmiasto.pl/Edukacja-zroznicowana-w-XXI-w-n166150.html