Drodzy rodzice,

Dobiegają końca finały olimpiad ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych). Czekamy na rozstrzygnięcia jeszcze dwóch konkursów, ale już dziś możemy powiedzieć, że to rok sukcesów naszych uczniów. Nasi uczniowie zostali laureatami konkursów kuratoryjnych z biologii, geografii, dwóch z matematyki. Jest także laureat ogólnopolskiej olimpiady z historii.

Korzystając z entuzjazmu chłopaków oklaskujących tegorocznych laureatów i finalistów, rozpoczynamy nabór do corocznego programu przygotowań do przyszłorocznych konkursów. Jak co roku, do końca marca, wicedyrektor ds. dydaktycznych, tutorzy oraz wychowawcy rozmawiają z każdym uczniem z klas 5-7 pytając, jakim przedmiotem/dziedziną chciałbyś się zająć poświęcając swój czas i wysiłek? Rozpoznają wraz z chłopcami zainteresowania, który w przedmiotów najbardziej lubią i czy są gotowi na dodatkową pracę w ciągu roku szkolnego i w wakacje.

O wskazania uczniów proszeni są także nauczyciele przedmiotów, z których odbywają się konkursy. Są mini: j. polski, matematyka, j. angielski, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia oraz informatyka.

Deklaracje uczniów oraz wskazania nauczycieli łączymy ze sobą, dając informację zwrotną  na w pierwszej połowie kwietnia nauczycielom na zespołach, Radzie pedagogicznej oraz rodzicom uczniów.

Od kwietnia pracę rozpoczynają grupy przedmiotowe pod opieką nauczyciela. Wielu uczniów, szczególnie klas młodszych kontynuuje przygotowania. Nauczyciele działają według wytycznych do pracy w cyklu rocznym, na bazie osobistego warsztatu pracy. Praca odbywa się na pozalekcyjnych kółkach olimpijskich prowadzonych przez nauczycieli przedmiotu oraz samodzielnie przez ucznia w domu, w zakresie zaproponowanym przez prowadzącego zajęcia.

Konkursy obejmują całość materiału szkoły podstawowej, łącznie z klasą 8. Na etapie szkolnym i rejonowym wystarcza zazwyczaj znajomość materiału zawartego w podręcznikach szkolnych klas 5-8. Na etapie wojewódzkim, pomocne mogą być podręczniki ze szkół ponadpodstawowych, inna literatura przedmiotu oraz wiedza nabyta np. podczas wycieczek szkolnych i rodzinnych.

Uczeń może trafić do grupy przygotowującej się do konkursów w trakcie przygotowań, poprawiając swoje osiągnięcia na bieżących lekcjach danego przedmiotu, wykazując się na nich dodatkową aktywnością. Ważna jest motywacja ucznia. Wymaga to czasu, pracy i wytrwałości. Pomocne są różnorodne formy spędzania wolnego czasu wzmacniające potencjał dziecka.

Informacje dotyczące wojewódzkich konkursów kuratoryjnych, wraz z testami z lat poprzednich można znaleźć na Stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce Rodzice/uczniowie
https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/

Konkursy dają dodatkowe punkty na świadectwie kończącym szkołę, a tytuł laureata pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej oraz w przypadku języka polskiego i angielskiego oraz matematyki zwolnienie ze zdawania tego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty.
https://www.kuratorium.gda.pl/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/