Minęło kilka dni, a my wciąż chodzimy dumni. Pan Grzegorz Meck, nauczyciel techniki i religii w naszej szkole, otrzymał z rąk Abpa Tadeusza Wojdy odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo”.
Pan Grzegorz został wyróżniony za wielkie zaangażowanie i pracę z dziećmi oraz młodzieżą w duchu wartości chrześcijańskich we współpracy z rodzicami. Pan Grzegorz jest Inicjatorem i organizatorem dwóch prężnie działających ośrodków edukacyjnych w Trójmieście, w tym gdańskich szkół i przedszkoli Fregata. Jako nauczyciel i wychowawca jest wzorem dla swoich uczniów. Działa też na rzecz wzmocnienia ojcostwa poprzez organizowanie wypraw ojców z synami.
„Pro Ecclesia et Populo” (Dla Kościoła i Narodu) to nagroda, którą honorowani są świeccy, którzy swoją bezinteresowną pracą wspierają działalność Kościoła gdańskiego. Laureaci reprezentują różne środowiska i typy działalności. Odznaczenia przyznawane są przez Radę Koordynacyjną Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich. Nagrodę ustanowił w 1997 roku abp Tadeusz Gocłowski.

fot. KS. MACIEJ ŚWIGOŃ /FOTO GOŚĆ