Filip z klasy 8 został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, a Richard z klasy 7 laureatem wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego!
Wiele pracy, wytrwałość uczniów i rodziców oraz wsparcie nauczycieli zaowocowało. Gratulujemy Filipowi i Richardowi oraz ich rodzicom! Kolejni uczniowie dołączyli do licznego grona tegorocznych laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad.
Filip w ostatni piątek pisał etap wojewódzki kuratoryjnego konkursu z historii. Mamy więc nadzieję, że będzie podwójnym laureatem, konkursu kuratoryjnego i ogólnopolskiej olimpiady.
Zarówno olimpiada, jak i konkurs wojewódzki dają naszym uczniom pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.